Inför ett tredje juridiskt kön

Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tredje kön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk lagstiftning bygger i dag på en så kallad binär könsuppfattning. Det tydliggörs bland annat genom att det i lagens mening enbart finns två kön, kvinnor och män. Detta till trots att det alltid har funnits personer som inte identifierar sig som kvinnor eller män. Normer kring kön och könsidentitet är inte statiska utan verkar i en samhällskontext – kön är en social konstruktion.

Det binära genussystemet utgår från den statiska uppfattningen att det bara finns två kön – kvinna och man. Med vetskapen om att kön är en social konstruktion och att ens biologiska kön inte behöver överensstämma med ens mentala, sociala eller juridiska kön behöver ett tredje juridiskt kön införas för de icke-binära personer som varken är män eller kvinnor. I ett antal länder har ett sådant tredje juridiskt kön införts.

Denna binära uppdelning har lett till ett strukturellt förtryck av transpersoner och de personer som faller utanför normen.

Vi som motionerar anser att det nu är tid för en förändring av den lagstiftning som exkluderar och att lagstiftningen bättre speglar det samhälle som vi har idag, och så som samhället alltid har varit.

Därför menar vi att Sverige bör införa ett tredje kön i lagens mening och att regeringen ser över frågan.

 

 

Teres Lindberg (S)

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Hillevi Larsson (S)

Lawen Redar (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Westlund (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tredje kön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.