Till innehåll på sidan

Inför ett nationellt tiggeriförbud

Motion 2017/18:1977 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig på tiggeri i Sverige är inte hållbart i längden. De som tigger hjälps inte ut ur fattigdom och deras hemländer kan fortsätta att ignorera problemen med diskriminering, fattigdom och misär. Främst rör sig detta om EU-migranter från Rumänien och Bulgarien vars regeringar tagit emot stora summor i stöd från EU med syfte att förbättra situationen. Tyvärr har inga resultat kunnat skönjas än så länge.

Bekämpning av fattigdom och utsatta personers situation är i första hand ett nationellt ansvar för de enskilda medlemsländerna. EU:s fria rörlighet kan på inget sätt ersätta det här ansvaret. I längden blir ett sådant system ohållbart och urholkar tilltron till EU. Den enda rimliga åtgärden mot problemet är att överväga möjligheten att införa ett nationellt tiggeriförbud.

 

 

t

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.