Till innehåll på sidan

Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige

Motion 2020/21:1478 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över lagstiftningen med syftet att inrätta ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier när det gäller privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör idag ett stort prob­lem runt om i Sverige och detta skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och utgör en stor fara. Fyrverkerier och smällare riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafiken, ambulans, polis och brandkår. Ett annat problem med fyrverkerier och smällare är den stora förstörelsen och bränderna som inträffar, likaså de många olyckorna och personskadorna. Ett ytterligare problem är den stora miljöpåverkan och nedskräpningen fyrverkerier och smällare utgör. Sist men inte minst ska nämnas den skada och oro som våra djur får utstå.

Langning är omfattande, och föräldrar saknar dessvärre ofta kännedom om att unga, minderåriga ägnar sig åt att skjuta raketer och fyrverkerier. Under dagarna kring tex nyår och påsk är problemet så omfattande att vissa människor inte vågar gå ut.

Kommunerna har genom den lokala ordningsstadgan möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas, och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid direkta lagöverträdelser som tex att åldersgräns för inköp och användandet inte efter­levs. Kommuner kan dock inte förbjuda användning för privatpersoner helt. Branschen har sedan ett antal år förvisso tagit ett större ansvar för att begränsa försäljningen av pyroteknik men problemet är dock så omfattande att polisen omöjligen kan ingripa överallt och stävja missbruket. Kommunerna klarar heller inte, med de verktyg de förfo­gar över, att komma tillrätta med missbruket. Ett totalförbud mot användning och för­säljning av fyrverkerier i Sverige när det gäller privatpersoner är mot denna bakgrund önskvärt, och regeringen bör skyndsamt återkomma med ett sådant förslag till riks­dagen.

Om ett totalförbud inte bedöms möjligt att införa bör regeringen i stället se över möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

 

 

Abraham Halef (S)

Ingela Nylund Watz (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över lagstiftningen med syftet att inrätta ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier när det gäller privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.