Till innehåll på sidan

Imamutbildning på högskolenivå

Motion 2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders Österberg (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa en imamutbildning på högskolenivå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När Abraham lämnade sitt hem i Ur i Mesopotamien visste han inte om att tre världs­religioner skulle erkänna honom som ursprung eller patriark. Judendom, kristendom och islam med rötterna från Mellanöstern definieras idag som de abrahamitiska religionerna.

Sverige är idag inte bara ett mångkulturellt samhälle, det är också ett mångreligiöst samhälle. Idag bor ungefär 800 000 människor i Sverige med ursprung från de muslimska länderna. Religionsfriheten är en viktig del i de fri- och rättigheter som vårt samhälle bygger på och vi har alla ett ansvar för att värna om dessa grundläggande principer.

Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för praktiserande svenska muslimer att utöva sin religion i ljusa och riktiga moskéer som leds av imamer som är utbildade på svenska högskolor. Idag hämtar de muslimska församlingarna oftast sina imamer från ursprungsländerna. I regel saknar dessa imamer svenska språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället.

För att bli präst i Sverige krävs det idag att man har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap. Samma krav borde gälla även för imamer som tjänstgör i moskéer runtom i Sverige. Det skulle ge förutsättningar för svenska muslimer att praktisera sin tro på ett rimligt sätt i Sverige. Dessutom skulle en svensk imam­utbildning även vara öppen för kvinnor som vill utbilda sig till imam.

 

 

Kadir Kasirga (S)

Anders Österberg (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa en imamutbildning på högskolenivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.