Idrotten och mänskliga rättigheter

Motion 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-30
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsföreningar som bedrivs med skattemedel ska ha krav på sig att inkludera alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsrörelsen inom sig ska arbeta aktivt mot diskriminering och homo-, bi- och transfobi, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsrörelsen, främst den del som rör barn och ungdomar, ska ha ett speciellt ansvar för att arbeta för inkludering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Socialdemokraterna är ett parti där människovärdet är grunden. Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själv utan det krävs ett aktivt arbete.

Idrottsrörelsen är en av de största och viktigaste folkrörelserna i vårt land. Den är av stor betydelse för att skapa gemensamma värderingar och sammanhållning i samhället. Inom idrotten möts människor med olika bakgrund, och det bidrar till att motverka klassklyftor och segregation.

Genom idrottsrörelsen finns goda förutsättningar för att skapa en hållbar integration, att skapa förståelse och acceptans för olikheter. Inom idrottsrörelsen finns människor med invandrarbakgrund och funktionsvariationer och naturligtvis lika stor andel hbtq+-personer som i samhället i övrigt.

Det är viktigt att alla dessa människor känner sig välkomna och värdefulla, att skillnader i bakgrund och förutsättningar accepteras och att människor vågar vara öppna med sin sexuella läggning och könsidentitet utan att behöva vara oroliga för trakasserier. Idrottsrörelsen har mycket att jobba med för att inom samtliga utövningar se till att människor som engagerar sig inte behöver mötas av homo-, bi- och transfobi.

Det finns undersökningar som visar att endast en tredjedel av idrottsutövande

hbtq+-personer vågar vara öppna med sin läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. En positiv förändring som skett under de senaste åren är att flera idrottsaktiva öppet berättar om sina livserfarenheter, men också om de fördomar som de själva mött och möter. De bidrar till att vara positiva förebilder både för andra utövare och för att skapa förståelse för hur viktigt arbetet är för idrottsrörelsen. De personliga vittnesmålen är viktiga. De visar på en situation och en miljö som snarare utestänger än inkluderar människor i idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet (RF) har sedan några år tagit på sig uppgiften att verkligen ta itu med den homo-, bi- och transfobi som finns i idrottsrörelsen. En resa är påbörjad men behovet av ett långsiktigt och varaktigt arbete är stort. På sina håll i landet har viktiga symboliska beslut tagits i olika delar av idrottsrörelsen för att ta ställning för öppenhet, men det har också visat sig att idrottslag som tagit de besluten drabbats av negativa konsekvenser, som exempelvis att man förlorat sponsorer.

Detta talar sitt tydliga språk att behovet av ett aktivt arbete mot diskriminering och ojämlik behandling är centralt då idrotten är en av de största bidragsmottagarna av alla folkrörelser i Sverige.

Vi menar att det inte räcker med att endast betrakta utvecklingen inom idrottsrörelsen. Det viktiga arbete som bedrivs sker med hjälp av skattemedel. Därför är det viktigt att samhället tar dessa frågor på allvar, att de prioriteras, och att man exempelvis skapar incitament genom att ställa krav på föreningarna.

För att till exempel kunna få del av offentligt stöd behöver föreningarna arbeta aktivt med frågorna. I en demokratisk stat där människovärdet är grunden bör de verksamheter som bedrivs med skattemedel också ha krav på sig att inkludera alla oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Det skulle stödja de föreningar som redan idag gör ett viktigt jobb, men också sätta press på dem som ännu inte ser det som en självklarhet.

 

Hannah Bergstedt (S)

 

Anders Österberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hillevi Larsson (S)

Lawen Redar (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Karlsson (S)

Teres Lindberg (S)

Åsa Westlund (S)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsföreningar som bedrivs med skattemedel ska ha krav på sig att inkludera alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsrörelsen inom sig ska arbeta aktivt mot diskriminering och homo-, bi- och transfobi, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsrörelsen, främst den del som rör barn och ungdomar, ska ha ett speciellt ansvar för att arbeta för inkludering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.