Identitetsstölder

Motion 2014/15:2413 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagändringar m.m. för att bättre kunna bekämpa identitetsstölder.

Motivering

Enligt bland annat organisationen Svensk Handel ökar antalet fall där personer får sin identitet kapad och man beräknar att bedrägerierna som sker till följd av detta kan uppgå till strax under tre miljarder kronor. Enbart år 2012 drabbades cirka 65 000 personer av olika brott förknippade med stöld av deras identiteter och detta leder, vid sidan av de stora ekonomiska förluster som det rör sig om, till omfattande oro och betydande praktiska problem för dem som drabbas.

 

Att detta allvarliga problem fortsatt är i växande kan antagligen förklaras av att det dels är relativt enkelt att stjäla en annan persons identitet om man har tillgång till dennes/dennas personnummer, dels att straffen för brott av denna typ är låga i förhållande till de potentiellt stora vinster man kan göra, faktorer som traditionellt gynnar en oönskad utveckling av allvarlig brottslighet.

 

Detta faktum är i sig en anledning att se över hur samhället bättre kan bekämpa brottslighet med stulna identiteter. Vidare vet vi att brottslighet av denna typ där relationen mellan risk och potentiell förtjänst så tydligt är på de kriminellas sida lätt attraherar den grova, organiserade brottsligheten, något som kan leda till en ännu värre situation än annars för berörda brottsoffer, rapporterande journalister och tjänstemän i rättsväsendet, då den grova, organiserade brottsligheten inte sällan hotar och ibland fysiskt angriper brottsoffer, vittnen, journalister och tjänstemän för att främja sina intressen.

 

Mot ovanstående bakgrund föreslår vi större insatser mot och strängare straff för brottslighet med stulna identiteter, och att riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

.

Finn Bengtsson (M)

 

Andreas Norlén (M)

Saila Quicklund (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagändringar m.m. för att bättre kunna bekämpa identitetsstölder.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.