Till innehåll på sidan

Höjning av RUT-avdraget

Motion 2019/20:1660 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler jobb som passar människor som har begränsad utbildning och erfarenhet och som är längre ifrån arbetsmarknaden var det huvudsakliga skälet vid alliansregeringens införande av avdraget för rengöring, underhåll och tvätt (RUT). RUT-sektorn är särskilt viktig för grupper som har en relativt sett svagare anknytning till arbetsmarknaden.

Arbetslösheten för inrikes födda var år 2018, enligt Statistiska centralbyrån, 3,8 procent, medan den för utrikes födda är 15,4 procent samtidigt som många företagare inom RUT-branschen är av utländsk härkomst och oftare anställer medarbetare med samma bakgrund och kvinnor. Av detta skäl är en fortsatt satsning på ett utökat RUT-avdrag av betydelse för att fler utrikes födda skall komma i arbete.

Trots detta valde föregående regering att försämra de ekonomiska förutsättningarna för RUT-tjänster genom att sänka taket för skattereduktionen för RUT till 25 000 kronor per år mot tidigare 50 000 kronor för personer under 65 års ålder. Dessutom omfattar RUT-avdraget inte längre matlagning och mer avancerat städarbete. Denna sänkning återställdes den 1 juli 2019. Jag vill se en höjning av RUT-avdraget till 75 000 kronor per år.

Den höga arbetslösheten bland utrikes födda var enligt Arbetsförmedlingen ett viktigt skäl till att RUT-avdraget behövs av arbetsmarknadspolitiska skäl. Arbets­förmedlingen ansåg att förändringarna i RUT-avdraget borde vägas mot att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Flera andra remissinstanser var också kritiska till de av den dåvarande regeringen föreslagna förändringarna av skattereduktionen för RUT- och ROT-tjänster. Ekobrottsmyndigheten avstyrkte ändringarna i RUT- och ROT-avdragen då myndigheten bedömde att det fanns risk för att svartarbetet kommer att öka väsentligt och därigenom medverka till ökad ekonomisk brottslighet i det svenska samhället.

I migrationsöverenskommelsen enades den dåvarande regeringen och allians­partierna om insatser som rör mottagandet av asylsökande och etablering av nyanlända i arbetslivet, och samtliga partier kom överens om att antalet RUT-tjänster skulle utvid­gas. Från den 1 augusti 2016 ger fler typer av tjänster möjlighet till RUT-avdrag. De nya arbeten som omfattas är tjänster vid flytt mellan bostäder, fler trädgårdstjänster samt vissa it-tjänster som utförs i bostaden.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att regeringen överväger att höja skatte­reduktionen för RUT-tjänster till 75 000 kronor per person och år.

 

 

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.