Till innehåll på sidan

Höjning av RUT-avdraget

Motion 2018/19:1659 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler jobb som passar människor med begränsad utbildning och erfarenhet, som är längre ifrån arbetsmarknaden, var det huvudsakliga skälet vid alliansregeringens införande av avdraget för rengöring, underhåll och tvätt (RUT). RUT-sektorn är särskilt viktig för grupper som har en relativt sett svagare anknytning till arbetsmarknaden.

Arbetslösheten för inrikes födda är enligt Statistiska centralbyrån 4,3 procent, medan den för utrikes födda är 15,1 procent samtidigt som många företagare inom RUT-branschen är av utländsk härkomst och oftare anställer medarbetare med samma bakgrund och kvinnor. Av detta skäl är en fortsatt satsning på ett utökat RUT-avdrag av betydelse för att fler utrikesfödda skall komma i arbete.

Trots detta valde föregående regering att försämra de ekonomiska förutsättningarna för RUT-tjänster genom att sänka taket för skattereduktionen för RUT till 25 000 kronor per år mot tidigare 50 000 kronor, för personer under 65 års ålder. Dessutom omfattar RUT-avdraget inte längre matlagning och mer avancerat städarbete.

Den höga arbetslösheten bland utrikes födda var enligt Arbetsförmedlingen ett viktigt skäl till att RUT-avdraget behövs av arbetsmarknadspolitiska skäl. Arbets­förmedlingen ansåg att förändringarna i RUT-avdraget borde vägas mot att människor som står långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Flera andra remissinstanser var också kritiska till de av den dåvarande regeringen föreslagna förändringarna av skattereduktionen för RUT- och ROT-tjänster. Ekobrottsmyndigheten avstyrkte ändringarna i RUT- och ROT-avdragen då myndigheten bedömde att det fanns risk för att svartarbetet kommer att öka väsentligt och därigenom medverka till ökad ekonomisk brottslighet i det svenska samhället.

Förutom att förändringarna i RUT- och ROT-avdragen ger negativa effekter på sysselsättningen så slår begränsningarna i RUT- och ROT-avdragen också direkt på hushållens ekonomi. Regeringens neddragningar av skattereduktionen för RUT- och ROT-tjänster påverkar även benägenheten att starta företag inom dessa branscher.

I migrationsöverenskommelsen enades den dåvarande regeringen och allians­partierna om insatser som rör mottagandet av asylsökande och etablering av nyanlända i arbetslivet och samtliga partier kom överens om att antalet RUT-tjänster skulle utvidgas. Från den 1 augusti 2016 ger fler typer av tjänster möjlighet till RUT-avdrag. De nya arbeten som omfattas är tjänster vid flytt mellan bostäder, fler trädgårdstjänster samt vissa it-tjänster som utförs i bostaden. Alliansen driver även att RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt av kläder utanför hemmet samt tillsyn av hemmet vid resa och frånvaro. Detta bör dock kompletteras med en höjning av taket för RUT-avdraget.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att regeringen överväger att höja skattereduktionen för RUT-tjänster till 75 000 kronor per person och år.

 

 

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.