Till innehåll på sidan

Höjd pant

Motion 2009/10:MJ335 av Berit Högman m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till att panten på returflaskor i glas och plast samt på returburkar i metall höjs till åtminstone 3 kr.

Motivering

Miljömässigt innebär det stora energivinster att återvinna en råvara. Det går till exempel åt 95 procent mer energi för att ta fram nytt aluminium i förhållande till användning av återvunnet aluminium. För en del plastfraktioner och stål är motsvarande energivinst cirka 75 procent, och för glas och papper ligger energivinsten på cirka 20 procent.

Sedan flera år tillbaka har Sverige ett producentansvar som innebär att producenterna ska ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden så att produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning. Förenklat handlar det om att komma åt problemen där de uppstår, det vill säga att se till att så lite förpackningar som möjligt släpps ut på marknaden. Producentansvaret gäller förpackningar av olika materialslag, returpapper, däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter.

Den 1 januari 2006 trädde en ny pantförordning i kraft som innebär att det är förbjudet att sälja eller överlåta konsumtionsfärdiga drycker i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett godkänt retursystem. Förordningen säger att det är förbjudet att sälja drycker i flaskor och burkar som man inte kan lämna tillbaka och få en pant eller premie för. Den som säljer en flaska eller en burk som inte är märkt med en symbol som visar att den ingår i ett godkänt retursystem ska betala en miljösanktionsavgift. De utländska burkarna ingår inte i det svenska retursystemet. Det finns därför ingen skyldighet för dagligvaruhandeln att betala någon pant för dessa burkar, eftersom konsumenterna inte har lagt ut någon pant för dem.

Trots producentansvaret och pantsystemet hamnar ändå många burkar, glas- och plastflaskor ute i naturen och utgör ett betydande miljöproblem. Den ökade möjligheten till alkoholinförsel från andra EU-länder har inneburit att panten på vissa behållare för alkohol, som t.ex. vinflaskor, har avskaffats. För att komma tillrätta med problemet med importerade flaskor och burkar som slutligen hamnar i de kommunala avfallsåtervinningssystemen bör därför ett EU-gemensamt pantsystem med väsentligt högre panter införas.

Som ett första steg för att öka konsumenternas motivation för återvinning och därmed uppnå en större andel återvinning bör panten på returflaskor i glas och plast samt på returburkar i metall höjas till åtminstone tre kronor i Sverige. Regeringen måste därtill vara aktivt pådrivande för att få till stånd ett gemensamt pantystem inom EU i syfte att en större andel av avfallet som omfattas av producentansvar ska återvinnas.

Stockholm den 30 september 2009

Berit Högman (s)

Tommy Ternemar (s)

Marina Pettersson (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till att panten på returflaskor i glas och plast samt på returburkar i metall höjs till åtminstone 3 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.