Hiv och STI prevention

Motion 2008/09:So284 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-01
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja anslaget och kvaliteten i det förebyggande arbetet vad gäller hiv och sexuellt överförbara sjukdomar.

Motivering

Sverige har en Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som antogs 2005, men det är inte ofta den lyfts fram.

Anslaget i budget för detta arbete har dock legat still i tio år medan antalet smittade med sexuellt överförbara sjukdomar ökar.

Smittskyddsskyddsinstitutet har visat på en dramatisk ökning av hiv och även en kraftig ökning av klamydia. Under 2007 anmäldes 541 personer med hiv. Det är det högsta antalet rapporterade fall ett enskilt år sedan 1986, vilket innebär en ökning med 70 procent jämfört med 2006. Även personer som utvecklat aids ökar. Under 2007, anmäldes 65 fall av aids jämfört med i genomsnitt 48 fall under den senaste femårs­perioden. Klamydia ökade med 45 procent 2007. Att det skett en så kraftig ökning det senaste året beror enligt Smittskyddsinstitutet på förbättrade testmetoder så att fler nu upptäcks. Smittskyddsinstitutets statistik för första halvåret 2008 visar att den kraftiga ökningstakten för hiv planat ut men antal fall ligger ändå över medeltalet för femårsperioden 2003–2007.

Klamydia är en sexuellt överförbar infektion (STI) som ofta inte ger symtom. Obehandlad klamydia kan leda till ofrivillig barnlöshet. För ett tjugotal år sedan upplevdes aids som ett hot, och därför var det viktigt att använda kondom. Det resulterade i att klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar minskade markant. I dag är attityden till kondom annorlunda. För att vända den trenden behövs resurser för preventivt arbete.

Smittspårning är ett stort problem och belastar sjukvården hårt. På vissa håll i landet fungerar det mycket dåligt. Ett gott exempel är dock Halland som har anställt särskilda kuratorer som bara sysslar med smittspårning. Det behövs information och ökad kunskap, och för det behövs resurser.

Det budgetanslag som handlar om insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar har legat still ett antal år och behöver utökas. Vi anser därför att en årlig ökning behöver göras med 30 miljoner kronor, vilket Miljöpartiet har med i budgetmotion för 2009.

Behovet av ökad satsning på förebyggande arbete mot hiv och sexuellt överförbara sjukdomar med anledning av ökad smittspridning är akut.

Stockholm den 1 oktober 2008

Gunvor G Ericson (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Jan Lindholm (mp)

Ulf Holm (mp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja anslaget och kvaliteten i det förebyggande arbetet vad gäller hiv och sexuellt överförbara sjukdomar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.