Till innehåll på sidan

Hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga

Motion 2017/18:2784 av Maria Ferm och Janine Alm Ericson (båda MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder kring hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under ett antal år har vi sett en ökning av utsatta EU-medborgare som tvingas tigga för att få ihop sin försörjning på gator runt om i Sverige. Att människor tvingas tigga för sin överlevnad och försörjning säger oss mycket om hur Sverige och Europa ser ut i dag. Det är en konsekvens av den brutala fattigdom som existerar i stora delar av Europa, och också av den rasism som gör att vissa drabbas mycket hårdare än andra och som stänger ute människor från arbete och försörjning.

Att föreslå att tiggeri ska förbjudas är inte rätt väg att gå. Människor tigger inte för att det är tillåtet, utan för att de är tvungna. Att förbjuda tiggeri skulle troligen ytterligare förvärra utsattheten och endast förflytta problemet, inte lösa det.[1] I Danmark och Norge, där tiggeri förbjudits, har inte antalet minskat, men det har lett till större utsatthet.[2] De antiziganistiska strömningar som på flera håll blivit till politik leder till att människor betraktas som statslösa i sina hemländer och förvägras grundläggande rättigheter.

Stockholms Stadsmission konstaterar att en stor andel är romer från Rumänien och tillhör en av samhällets mest diskriminerade och marginaliserade grupper, individer som inte ens i sitt eget hemland har grundläggande medborgerliga rättigheter. För dem är tiggeriet ett desperat försök att försörja sig själva och de familjer som ofta är kvar i hemlandet och lever långt under existensminimum.[3]

Miljöpartiet står för ett Sverige och ett Europa där vi står upp för allas mänskliga rättigheter. Det gäller när vi driver politik i EU för att länder som Rumänien ska tvingas leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, och det gäller när konsekvenserna av fattigdom och rasism visar sig på våra egna gator. Vi får inte agera på ett sådant sätt att lojaliteten blir större med diskriminerande strukturer än med de människor det faktiskt handlar om. Det är mycket viktigt att stärka Sveriges samarbete med Rumänien för att förbättra inkluderingen där. Alla medborgare måste få tillgång till id-kort, skolgång och sjukvård. Att många förskolor byggts i Rumänien som en följd av samarbetet är positivt. Det är mycket viktigt att arbeta mot människohandel och situationer där människor som tigger utnyttjas av andra.

På riksnivå har Miljöpartiet identifierat ett antal åtgärder för att förbättra situationen för dem som tvingas tigga, till exempel överväga att en tak-över-huvud-garanti skulle kunna gälla även hemlösa EU-medborgare så att ingen riskerar att frysa ihjäl i snön och ett utökat stöd till Crossroads som redan i dag arbetar med råd och stöd till hemlösa EU-medborgare. De arbetar med allt från att ge vila, värme och kläder till stöd med att söka arbete och språkundervisning.

Många hemlösa EU-medborgare som tigger i Sverige vill helst arbeta. Det behöver bli enklare att få ett samordningsnummer, vilket Miljöpartiet arbetat för de senaste åren, eftersom det krävs för att söka arbete. EU-medborgare borde på samma sätt som svenska medborgare kunna registreras som arbetssökande. Även andra områden bör ses över, som möjligheten att få någon typ av svenskundervisning samt rätten till sjukvård. Det är också viktigt att det finns uppsökare som talar romani.

På EU-nivå vill vi generellt stärka arbetet för mänskliga rättigheter inom EU. Vi ser över hur EU kan få fler och starkare verktyg för sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter. Det kan handla om verktyg som att utdöma böter, att ogiltigförklara diskriminerande lagstiftning eller att göra det lättare att tillfälligt frånta landet rösträtten i EU.

Det behövs också intensifierat samarbete med hemländerna för att säkerställa att medborgare får bättre levnadsvillkor och framtidsmöjligheter. Vi vill också se över regelverket för de EU-finansierade projektmedel som finns för att förbättra till exempel romernas situation, i hemlandet och i andra länder. Projektmedlen måste vara tillräckligt stora i omfattning och det måste finnas stöd i ansökningsfasen så att bra projektidéer verkligen tas tillvara. Uppföljningen måste också bli bättre. Idag finns medel avsatta för romsk inkludering som inte används av medlemsländerna. Dessa måste självfallet komma till användning.

 

 

Maria Ferm (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

 

[1] http://www.fafo.no/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7976&category_id=64&
Itemid=103&lang=nb.

[2] http://www.forskning.se/2017/05/08/forbud-mot-tiggeri-gor-mer-skada-an-nytta/.

[3] http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Nyhetsarkiv-Social-verksamhet/Vart-att-veta-om-tiggeri/.

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder kring hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.