Till innehåll på sidan

Handlingsplan för att motverka förföljelse av kristna

Motion 2021/22:1709 av Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen måste ta fram en handlingsplan för att motverka förföljelse av kristna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I världen pågår en återkommande förföljelse av kristna. Det sker dels i muslimska länder där man inte accepterar att enskilda personer konverterar samt dels att man inom delar av islam använder sig av väpnade krafter för att tvinga bland annat kristna att konvertera vilket exempelvis sker i flera delar av gränsområdet mellan Sahara och mellersta Afrika. Men det är inte bara i muslimska områden som förföljelse sker, vi ser samma förtryck i Indien där hindunationalisterna har gjort det svårare för både kristna och muslimer att utöva den egna tron. På samma sätt ser vi hur Kina som under en period var mer öppna för kristendomen har påbörjat kampanjer där man förföljer både kristna och muslimer.

Även i Sverige ser vi hur det blir allt svårare att vara kristen. Kristna förskolor och skolor ifrågasätts trots att dom har rätt att finnas i enlighet med bland annat Europakon­ventionen. Kommunen försöker på olika sätt begränsa eller dra in bidrag till kristna föreningar samtidigt som muslimska föreningar som organiserade i kulturföreningar fortsätter att få stöd. Detta leder till en uppenbar orättvisa där grupp i praktiken ställs mot grupp.

Dessutom ser vi hur kristna konvertiter inte får samma skydd som andra vid hanter­ing av deras migrationsärenden.

Vi ser också hur regeringen via Sida har förändrat förutsättningarna för kristna organisationer som arbetar med bistånd. Tidigare fanns en samverkan men under senare år har det blivit allt svårare att samverka mellan de kyrkliga biståndsorganisationerna och Sida.

Regeringen bör arbeta mer tillsammans med de kyrkliga organisationerna för att motverka förföljelse av kristna samt för att motverka att kristna personer får det svårare att utöva sin tro i Sverige.

Det behövs därför en handlingsplan för att motverka förföljelse av kristna både i och utanför Sverige.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen måste ta fram en handlingsplan för att motverka förföljelse av kristna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.