Till innehåll på sidan

Handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket

Motion 2017/18:1177 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I slutbetänkandet av Patentlagsutredningen SOU 2015:41 framgår att handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket är mycket långa. Att så är fallet när just innovationer, nya idéer och lösningar är grundläggande för vår tillväxt och utveckling är mycket olyckligt. Det kan dessutom vara förödande för innovatörer och företagare, när vi lever i en globaliserad värld med allt snabbare utveckling, som på grund av denna saktfärdighet riskerar att bli omsprungna.

Det är därför fundamentalt att Sverige är ett land där forskare och uppfinnare får möjlighet att verka och har de förutsättningar som behövs för att utveckla och satsa på sina idéer.

Den statliga myndigheten Vinnova stödjer innovation och nytänkande ekonomiskt och främjar att företagen satsar på just det. Under 2016 betalade Vinnova ut cirka 2,9 miljarder kronor fördelade på 2 984 projekt.

En viktig aspekt gällande innovationer och nya lösningar är patent. Ansökningar om patent hanteras idag av Patent- och registreringsverket. Av PRV:s information till patentsökare framgår att det alltid tar minst sex månader från det att man skickar in sin patentansökan tills den börjar granskas. En så pass lång handläggningstid utgör ett hinder för att många innovationer ska bli verklighet och gör att Sverige hamnar på efterkälken i förhållande till andra länder. Det krävs en översyn av handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.