Handikapphistoriskt center

Motion 2008/09:So560 av Lars Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av ett handikapphistoriskt centrum.

Motivering

Det är viktigt att utifrån ett samhälleligt och historiskt perspektiv samla, bearbeta och sprida kunskaper om de skiftande levnadsförhållanden som människor med funktionsnedsättning har haft. Detta är ett eftersatt område. Befintliga myndigheter och andra aktörer har av olika skäl inte i tillräcklig omfattning prioriterat handikapphistorisk dokumentation och forskning.

Jag anser att ett handikapphistoriskt center är en möjlighet att sätta bättre fokus på frågan. Där bör det finnas en handikapphistorisk databas. Fördelen med en sådan är att den kan tillhandahålla och göra handikapphistoriskt material sökbart på ett enda ställe, både eget material och råd och anvisningar för vidare sökning bland de historiska källorna som kan vara svåra att hitta då de är spridda på många arkiv och arkivbildare över hela landet. Därför anser jag att ett handikapphistoriskt center bör prioriteras.

Stockholm den 2 oktober 2008

Lars Gustafsson (kd)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av ett handikapphistoriskt centrum.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.