Till innehåll på sidan

Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa

Motion 2020/21:2056 av Mattias Vepsä (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom en hållbar offentlig upphandling öka omställningstakten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sen 2014 har Sveriges regering lagt om klimatpolitiken och riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk med mål om netto-noll-utsläpp 2045. Klimatförändringarna gör sig ständigt påminda och dagligen får vi larmrapporter genom nyhetssändningarna. Även om de allra flesta idag erkänner människans påverkan på klimat och miljö lever fortfarande åsiktsskillnaderna i Sveriges riksdag och mellan partierna. För oss social­demokrater är det avgörande att vi för en politik som kraftigt dämpar utsläppen genom att öka investeringar i såväl människor som vårt samhälle. Endast genom att kombinera ökad välfärd och mer trygghet kan omställningskraften bli tillräckligt stark. Dessutom har Sverige en avgörande roll att spela som internationellt föregångsland, målet om världens första fossilfria välfärdsnation förpliktigar och inspirerar.

För att nå klimatmålen och bidra till att uppnå Parisavtalet har regeringen i sin klimat­handlingsplan beskrivit vägen framåt. Vi ska öka omställningen i transportsektorn, vi ska skapa nya gröna jobb i svensk industri och vi ska bygga om och klimatsäkra våra städer. Men vi kan göra mer, och genom att ytterligare skärpa styrningen i våra offentliga verk­samheter kan vi snabba på omställningen och öka innovationskraften och på det viset nå hållbar utveckling. Inom ramen för energipolitiken har ett mål om 100 % förnybar energi antagits och det är dags att skärpa den offentliga upphandlingspolitiken på samma sätt.

Regeringens mål för området är att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösning­ar främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas.

Vi vet att tiden att ställa om krymper och vi har inte råd att vänta. Värdet av offent­liga upphandlingar uppgår till 706 miljarder kronor årligen och över 18 000 upphand­lingar annonseras varje år. Klimat- och miljöpolitik reduceras ibland till en fråga för var och en; våra val ska bidra till att göra världen bättre. Det är självklart en del i arbetet men som framgår här är vår kollektiva kraft större.

Den offentliga upphandlingspolitiken borde uppdateras med en vision om 100 % hållbar upphandlingspolitik vilken såväl klarar klimat- och miljömål som garanterar arbetare rättvisa löner och villkor. Tiden att inte ta hänsyn är förbi och vårt kollektiva ansvar är stort.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom en hållbar offentlig upphandling öka omställningstakten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.