Hållbar livsmedelsupphandling

Motion 2014/15:932 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya upphandlingsmyndigheten ska få innehålla en stark kompetens på området hållbar livsmedelsupphandling.

Motivering

Vi har i Sverige höga djurskyddskrav och höga miljökrav på vår livsmedelsproduktion. Det är en del av det svenska mervärdet. Det som ger oss en anledning att köpa svenskproducerad mat.

Det är vad som i längden håller tillbaka livsmedelsimporten och ger svenska livsmedelsproducenter möjlighet att konkurrera trots högre kostnader på grund av vårt klimat och vår geografi.

Då Sverige beslutat om de höga miljö- och djurskyddskraven är det rimligt när det allmänna upphandlar mat att vi också gör det med hänsyn tagen till dessa krav.

Det handlar inte om att upphandla mat bara för att den är svensk – det skulle bryta mot den fria rörligheten i EU. Men vi kan upphandla mat med en viss kvalitet. Detta sattes på sin spets när Anette och Jakob Gustawson som driver en mjölkgård norr om Norrtälje ansökte om specialkost för sina barn för att de skulle kunna få kött producerat med höga miljö- och djurskyddskrav.

Många kommuner har en stark vilja att köpa mat som tagits fram med svenska djurskydds- och miljökrav. Med hjälp av Miljöstyrningsrådet kunde de få hjälp. Rådet har lyckats formulera upphandlingar som kräver t.ex. kött producerat med svenska djurskyddskrav.

Det handlar om något så viktigt som samverkan. Att staten inte ställer sig vid sidan av utan att vi tillsammans med kommuner och näringsliv kan göra något. Det Miljöstyrningsrådet gjorde är exempel på något som vi behöver se mer av, inte mindre av. Det är en framtidsinriktad politik.

Den tidigare borgerliga regeringen slog sönder samverkan genom att lägga ner Miljöstyrningsrådet.

Nu har den nya samarbetsregeringen i budgeten slagit fast att den samlade upphandlingsfunktion som skapats på Konkurrensverket ska brytas ut till en egen myndighet. Det är betydligt bättre och sätter rätt fokus på de så viktiga upphandlingarna. Det är då viktigt att  säkerställa att den nya myndigheten får en stark kompetens på området hållbar livsmedelsupphandling. Detta bör riksdagen tillkänna ge för regeringen.

.

Matilda Ernkrans (S)

Sara Karlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya upphandlingsmyndigheten ska få innehålla en stark kompetens på området hållbar livsmedelsupphandling.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.