Till innehåll på sidan

Häktning av alla som kommer från terroristkontrollerat område

Motion 2016/17:1869 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att häkta alla som kommer från terroristkontrollerat område och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Magnus Norell uttalade sig i SvD i mars 2016 om att alla som åker till IS-kontrollerat område eller kan misstänkas ha något med terrorgrupper att göra systematiskt utreds och häktas under lång tid så fort de återvänder.

Norell konstaterar att man åker knappast till IS-område för att titta på Palmyras ruiner.

Jag tycker det är en intressant idé. Lagstiftningen ska inte vara explicit just för IS-område utan gälla andra liknande organisationer eller terroristkontrollerade områden.

Förslag måste utredas noggrant och ska inte gälla dem som man kan bevisa exempelvis varit med kurdiska YPG. Som Norell anför kan man om man upptäcker att en person gjort något i linje med det vi vill straffa ha snabba processer för åtal och andra åtgärder.

Denna idé bör utredas förutsättningslöst för att se om och i så fall hur en sådan lagstiftning kan se ut för att den ska bli effektiv.
 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att häkta alla som kommer från terroristkontrollerat område och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.