Grundläggande statlig service i hela landet

Motion 2016/17:2835 av Kalle Olsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tydliggöra det politiska ansvaret för en grundläggande statlig service i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialdemokraterna har alltid värnat om principen att våra statliga myndigheter är en viktig del i en stat som håller ihop. Statliga jobb är dessutom en katalysator för tillväxt i regionerna. Statliga jobb kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och attraktivitet.

Med den nya tekniken så kan många myndigheter placeras på de absolut flesta orter i Sverige utan att kvaliteten försämras. I många avseenden finns det fördelar med att lokalisera statliga myndighetskontor utanför storstadsområdena, bl.a. personalrörlighet, behållande av kompetens, kontakt med närsamhället och lägre lokalhyra.

Enligt rapporten Ska staten finnas i hela landet? som ST (Statens tjänstemannaförbund) la fram 2015 så har 27 % av jobben vid de statliga myndigheterna försvunnit under en 10-årsperiod. Det skapar enligt ST en situation där staten drar tillbaka sin närvaro så att jobb förvinner i områden som sedan får söka ekonomiskt stöd från olika institutioner för sin arbetsmarknad och samhälleliga service.

Sverige är ett land som ska hålla ihop och det måste finnas statlig service överallt. Det är viktigt för rättssäkerheten, för en likvärdig service och för människors förtroende för staten. Det är inte bra att landsbygden mer och mer dräneras på kvalificerade statliga jobb. Staten måste kunna locka till sig ung, kvalificerad arbetskraft i hela landet.

Stora delar av Sverige missgynnas av en skev fördelning av statliga investeringar och jobb och att tillväxtens fördelning koncentreras till ett fåtal storstadsregioner. Men utvecklingen måste inte se ut så. I Norge går urbaniseringen långt ifrån så snabbt som i Sverige. Där tar staten ansvar via bl.a. sin myndighetsnärvaro och stöttar därmed utveckling och tillväxt i hela landet och där finns resurser som garanterar en viss servicenivå även på små orter. Detta möjliggör i ökad utsträckning att kunna bo kvar på landsbygden. Sverige har allt att vinna på ett förtydligat ansvar för grundläggande statlig service i hela landet.

 

 

Kalle Olsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tydliggöra det politiska ansvaret för en grundläggande statlig service i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.