Gotlandstrafiken

Motion 2022/23:1413 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidmakthålla nuvarande standard i Gotlandstrafiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Region Gotland är Sveriges enda renodlade öregion och har därför unika förutsättningar när det gäller kommunikationer, välfärd och regional utveckling. Utan en fast land­förbindelse med fastlandet blir flygtrafiken och färjetrafiken avgörande för att handla med fastlandet och delta i en större arbetsmarknadsregion. Den reguljära flygtrafiken sköts av kommersiella aktörer, men har haft inslag av trafikplikt under coronapandemin för att säkra samhällskritiska transporter. Färjetrafiken till Nynäshamn och Oskarshamn hanteras genom en statlig upphandling som sköts av Trafikverket.

I samband med nya upphandlingar av färjetrafiken dryftas emellanåt möjliga kostnadsbesparingar. Det kan handla om sänkningar av hastigheten, införandet av ett statligt monopol på trafiken eller allmänna försämringar av komforten. Det är olyckligt att infrastrukturen till Sveriges enda öregion inte värderas högre. Gotland är beroende av snabba, säkra och billiga transporter till och från fastlandet för att kunna fortsätta utvecklas i samma takt som övriga landet.

Riksdagen bör slå fast att Gotland har särskilda förutsättningar och att trafiken därför inte skall hanteras som någon allmän kollektivtrafik med besparingspotential. Trafiken till och från Gotland är viktig för hela landets sammanhållning. En enskild region kan inte tillåtas hamna på efterkälken på grund av geografiska förutsättningar.

Därför behöver nuvarande standard och tillgänglighet vara golvet i kommande upphandlingar av Gotlandstrafiken. Lägre utsläpp bör nås med nya drivmedel istället för sänkt hastighet. Konkurrens mellan rederier kan uppnås genom sund upphandling och väl genomfört arbete från Trafikverkets sida. Priserna för transport till och från Gotland bör också ha ett tak, så att gotlänningar inte drabbas oproportionerligt hårt av höjda drivmedelspriser. Att komma ned till så kallade vägpriser, det vill säga att priset för biljetten motsvarar kostnaden för att köra samma sträcka med bil, är principiellt riktigt men svårt att genomföra i praktiken. Det bör därför ses som det långsiktiga målet, vilket bör ges regeringen till känna.

 

 

Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidmakthålla nuvarande standard i Gotlandstrafiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.