Till innehåll på sidan

Goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning

Motion 2020/21:2471 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kooperativa företag är viktiga aktörer för att hela Sverige ska leva. Det gäller allt från landets livsmedels- och energiförsörjning till den kooperativa butiken eller macken som ofta är navet i det lokala samhället. Det sjuder av verksamhet i landet och koopera­tionens potential är stor. Vi ser till exempel att andelen kooperativa byggemenskaper ökar samtidigt som kooperationen kan spela en ännu större roll till exempel med kooperativ välfärd och genom medarbetarövertagande i den generationsväxling som nu pågår i landet. Idag omsätter de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige över 450 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet, men deras potential är än större.

En ny rapport från paraplyorganisationen Svensk Kooperation visar att det under de senaste 11 åren har startats i genomsnitt 400 nya företag per år i en rad olika branscher. Denna tillväxt har skett trots att det fortfarande finns stor okunskap om företagsformen. Rapporten Nya kooperativa företag 2008–2018 – siffror, fakta och trender visar också att kooperativa företag under de känsliga första tre åren har en överlevnadsgrad på 90 procent. Det är en högre överlevnadsgrad än alla andra företagsformer. Internationella studier bekräftar bilden att kooperativa och ömsesidiga företag klarar lågkonjunkturer och svängningar i ekonomin bättre än andra företag.

Sverige tillhör den globala toppen när det gäller kreativitet och innovation. Tröskeln för att starta nya verksamheter blir allt lägre. Startups är ett sådant exempel. De känne­tecknas bland annat av att flera personer eller bolag vill gå in och utveckla en produkt eller tjänst tillsammans med ambitionen att växa snabbt. Den kooperativa företags­formen passar väl in när flera vill dela på arbetet och ägandet för att styra och dela risker gemensamt. Men kunskapen hos unga kring hur man bildar kooperativa företag är idag mycket låg och efterfrågan på rådgivning är stor. Därför är en viktig förutsättning för sektorns tillväxt att den rådgivande organisationen Coompanion ges goda, och långsiktiga, förutsättningar.

Coompanion ger rådgivning till färska och blivande kooperativa och ekonomiska föreningar och får för det arbetet stöd av Tillväxtverket. Trots den ökade efterfrågan har resurserna till Coompanion minskat radikalt över tid. Det är högst förvånande och beklagligt. Inte minst då den förordning som styr Tillväxtverket slår fast att verket ska främja en hållbar näringslivsutveckling i hela landet. En aspekt av ett hållbart näringsliv torde vara att det finns en diversitet av företagsformer. Utifrån detta och med tanke på de kooperativa och ömsesidiga företagens frammarsch och potential bör därför en översyn göras för att säkra en resursfördelning som gynnar en rådgivning till hela landet och kring alla företagsformer, inklusive det kooperativa företagets ekonomiska förening.

 

 

Teresa Carvalho (S)

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Hanna Westerén (S)

Helén Pettersson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Isak From (S)

Johan Andersson (S)

Johanna Haraldsson (S)

Kalle Olsson (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.