God postservice i hela landet

Motion 2010/11:T348 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god post- och kassaservice i hela landet.

Motivering

Människors behov av Postens tjänster har förändrats under senare år. Ny teknik med mejlfunktion och mobiltelefon med sms- och mms-funktion i var mans ficka gör att den privata brevhanteringen minskar. Trots det finns fortfarande ett stort behov av postservice. Vi anser att det är en mycket viktig princip att alla människor ska ha tillgång till en väl fungerande postservice till rimliga priser oavsett var i landet de bor – såväl enskilda som företag och kommuner i glesbygden är beroende av att postservicen fungerar på ett bra sätt.

Även om privatpost minskar så ökar handeln via Internet, och de varor som köps över nätet är ofta ganska lätta, alltså under 20 kg, och de behöver kunna skickas med post. Direktreklamerbjudanden och tidningsprenumerationer måste också kunna nå alla i hela landet. Det är en viktig fråga för att folk fortsatt ska kunna bo och leva i glesbygden och att företag ska kunna fortsätta driva verksamhet. Staten måste därför även i fortsättningen ta ansvar för att upprätthålla en god postservice med insamling och utdelning av post och försäljning av frimärken på många lätt tillgängliga platser i hela landet.

Även en väl fungerande betalnings- och kassaservice måste finnas i hela landet. Det är en förutsättning för människors möjlighet att bo kvar i vissa områden och för andra att etablera sig där. En väl fungerande lantbrevbäring är en viktig beståndsdel i detta.

Visserligen sker de flesta betalningarna genom Internet, genom autogiro eller via giroinbetalningar, men trots det finns fortfarande behovet av betal- och kassaservice. Det är särskilt påtagligt inom de regioner där bredbandsnätet ännu inte är helt utbyggt och där det är glest mellan de platser där marknaden erbjuder betal- och kassafunktioner. Det medför problem för enskilda och företag från såväl närhets- som säkerhetssynpunkt.

Det är mycket viktigt att alla ska ha tillgång till en väl fungerande betal- och kassaservice oavsett var i landet de bor. Såväl kommuner och enskilda som företag i glesbygden är beroende av att kunna utföra betal- och kassatjänster på ett tillfredsställande sätt; detta gäller i synnerhet för småföretagare i glesbygd. Det är svårt att etablera ett företag om det inte finns möjlighet att enkelt och säkert lämna in dagskassan. Staten måste därför även fortsättningsvis ta ansvar för att upprätthålla en väl fungerande betalnings- och kassaservice i hela landet.

Stockholm den 25 oktober 2010

Christina Karlsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god post- och kassaservice i hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.