Till innehåll på sidan

Glasögon till barn

Motion 2008/09:So480 av Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon till barn.

Motivering

För de allra flesta är det självklart att barn med nedsatt hörsel ska få hörapparat bekostad av landstinget, eftersom det är ett funktionshinder. Däremot så ses inte nedsatt syn och synfel på samma sätt. Enligt min åsikt borde problem med synen betraktas på samma sätt som nedsatt hörsel eller annan funktionsnedsättning. Glasögon till barn bör ses som medicinsk behandling eller hjälpmedel för en funktionsnedsättning för att barn ska kunna utvecklas och hänga med i skolan och delta i gemenskapen med sina kamrater.

Glasögonen ges för att rätta till ett brytningsfel (översynthet, närsynthet och astigmatism). Barnet riskerar annars att få en synsvaghet (amblyopi) som beror på bristande stimulering. Ju tidigare man startar behandling desto bättre möjlighet till ett bra resultat. Glasögonen ska användas ständigt för att synen ska utvecklas på bästa sätt. Barn som saknar glasögon får problem i skolarbetet med huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Landstingen ger idag generellt sett låga bidrag till små barns glasögon och inga bidrag till barn under skolgången. Det drabbar barn med synnedsättning i familjer med små inkomster.

Bara i fyra landsting är glasögon till barn gratis, och i Stockholms läns landsting drogs bidragen in år 2004. I andra landsting ges mellan 400 och 500 kronor. Bidragen gäller glasen, bidrag till bågar ges oftast inte. Men bågar och standardglas för barn kostar mellan 1 000 och 2 500 kronor. Bidragen erbjuds dessutom bara till barn till och med 7 års ålder trots att synen inte är färdigutvecklad förrän vid 8 till 10 års ålder.

Undersökningen visar att fyra av tio av de föräldrar som uppger att deras barn behöver glasögon inte har haft råd med glasögon. Det är allvarligt.

Barnen är det viktigaste vi har, och därför måste vi göra allt för att ge dem så bra liv som möjligt. Där innefattas rätten till en god hälsa och god hörsel, men också god syn. Självklart ska glasögon till barn ses som hjälpmedel för funktionsnedsättning.

Stockholm den 2 oktober 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon till barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.