Till innehåll på sidan

Glasögon för barn

Motion 2007/08:So302 av Jasenko Omanovic och Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon för barn.

Motivering

För familjer med många barn kan det bli ekonomiskt kännbart om barnen har synfel som måste korrigeras. Därför skulle det vara rimligt att jämställa synfel med exempelvis hörselnedsättning, karies eller blindtarmsinflammation. Barn ska inte behöva vara beroende av välbeställda föräldrar för att slippa det handikapp som det innebär att ha ett synfel som måste korrigeras. Nuvarande system för subventioner av glasögon, eller andra hjälpmedel för att korrigera synfel, bör ses över.

Stockholm den 2 oktober 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon för barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.