Till innehåll på sidan

Gemensamt pantsystem i hela EU

Motion 2009/10:MJ252 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett gemensamt pantsystem för aluminiumburkar i hela EU.

Motivering

Idag transporteras stora mängder aluminiumburkar mellan EU-länderna. De tomma burkarna hamnar ofta i soporna eller ännu värre i vår natur. Eftersom burkarna inte är nedbrytbara utgör de ett stort nedskräpningsproblem. Men de utgör också ett energiproblem eftersom aluminium är energikrävande att framställa. För att vi ska kunna spara energi bör de därför återanvändas.

I Sverige har vi ett retursystem som bygger på producentansvar. Producenterna är skyldiga att ta tillbaka sina ”egna” förpackningar och betala tillbaka pant på dem. De har en skyldighet att ta tillbaka alla returförpackningar, men inte att betala pant för andra producenters förpackningar som inte ingår i systemet. Därför faller andra länders förpackningar utanför systemet.

Av såväl miljö- som energiskäl behövs därför ett gemensamt system i Europa som innebär att det råder både ett återtagningsansvar och ett pantbetalningsansvar för returförpackningar inom hela EU. Regeringen bör verka för att ett sådant producentansvar med pantsystem skapas inom EU.

Stockholm den 28 september 2009

Alf Eriksson (s)

Björn Lind (s)

Hans Hoff (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett gemensamt pantsystem för aluminiumburkar i hela EU.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.