Gemensamt pantsystem i EU

Motion 2018/19:747 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt pantsystem i EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den europeiska marknaden blir mer och mer en gemensam marknad och handeln mellan länder och framförallt gränshandeln i vissa regioner ökar kraftigt. Detta skapar utmaningar när det gäller de olika ländernas nationella pant- eller återvinningssystem för förpackningar. Sverige har sedan länge ett väl fungerande pantsystem för aluminiumburkar och petflaskor som säljs inom landet. Däremot saknas det en gemensam syn på hur vi tillsammans med andra länder tar vara på den stora mängd burkar och flaskor som finns i omlopp.

Den svenska gränshandeln uppgår till över 20 miljarder om året och växer starkare än övrig detaljhandel i Sverige. Ett fenomen är att svenska bryggerier exporterar drycker till Tyskland som sedan handlas av svenskar som tar dem tillbaka till landet men utan att de innefattas av pantsystemet. Saknas pant tenderar motivationen för återvinning att minska drastiskt.

Ett system för gemensamma pantregler i EU har tidigare varit uppe för diskussion men aldrig blivit verklighet. Ett förslag som diskuterats är om de nordiska länderna skulle kunna inleda ett samarbete för att sedan ansluta exempelvis Tyskland, Polen och baltstaterna till systemet. Exakt hur, när och vilka länder som ska ingå är inte bestämt, men ett gemensamt pantsystem bör införas snarast.


För att främja handeln och förbättra resursanvändandet så borde ett gemensamt pantsystem för aluminiumburkar införas.

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt pantsystem i EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.