Till innehåll på sidan

Ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att distribuera tid och frekvens till fler aktörer

Motion 2021/22:2878 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att distribuera tid och frekvens till fler aktörer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2015 upprätthåller Post- och telestyrelsen (PTS) ett nationellt system för produk­tion och distribution av spårbar tid och frekvens inom sektorn för elektronisk kommunika­tion. Aktörer från andra sektorer, däribland från finanssektorn och energisektorn, har i olika sammanhang uttryckt intresse för en PTP-anslutning till tjänsten. För samhället skulle tillgängliggörande gentemot fler aktörer vara positivt ur ett beredskapsperspektiv. Syftet med systemet är att bidra med robusthet och redundans samt att minska beroendet av GNSS (Global Navigation Satellite System) för tid- och frekvenssynkronisering inom sektorn. Regeringen bör utan dröjsmål tillse att ge PTS i uppdrag att se över möjligheten att tid och frekvens distribueras till alla i samhället på lika villkor oavsett i vilken sektor berörd part befinner sig.

 

 

Mattias Karlsson i Luleå (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att distribuera tid och frekvens till fler aktörer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.