Ge klimatet utrymme i miljöbalken

Motion 2021/22:1740 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av miljöbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I miljöbalken står följande: 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Sedan beskrivs hur miljöbalken ska tillämpas, men klimatet omnämns knappt alls. Den globala debatten om klimatet fortsätter med oförminskad kraft, och de ödesdigra konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt tydligare, med översvämningar, skogsbränder och torka som skrämmande vittnesmål.

Den senaste tiden har debatten kring hotet mot den biologiska mångfalden intensi­fierats. Oftast är det de globala klimatförändringarna som pekas ut som den viktigaste orsaken även till detta.

Klimatförändringarna är kanske det största hotet som vi stått inför. Det är därför anmärkningsvärt att klimatperspektivet inte särskilt pekats ut i miljöbalken. Att så inte är fallet är oroväckande med tanke på de utmaningar som världen står inför.

Kopplingen mellan klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden måste tydliggöras. När verksamheter söker tillstånd för klimatförbättrande åtgärder måste detta premieras även i miljöbalken.

En modern miljöbalk är av yttersta vikt för ett modernt och hållbart samhälle. Med anledning av ovanstående bör en översyn av miljöbalken genomföras med ett tydligare klimatperspektiv som mål.

 

 

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av miljöbalken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.