Gårdsförsäljning av öl och vin

Motion 2016/17:1975 av Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i likhet med Norge tillåta gårdsförsäljning av öl och vin för att stärka förutsättningarna för matföretagande och jobb på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nu har Norge gjort det igen. Sedan 2012 har norska producenter kunnat ansöka om en licens för att sälja alkoholhaltiga drycker, men endast upp till 4,7 %. Det har inte upplevts som ett hot vare sig mot vinmonopolet eller folkhälsan. Nu har norska producenter fått utökad rätt att sälja drycker med en alkoholhalt upp till 22 % och maximalt 15 000 liter om året. Det rör fruktvin och cider samt drycker gjorda på bär, kvistar och sav. Att kunna sälja direkt från gården betyder mycket för mindre producenter som kämpar med små marginaler. Det är dessutom betydelsefullt för turismen på landsbygden i Norge.

Sverige borde inte skilja sig från Norge i denna del. Självklart har även svenska lantbruksföretag stora möjligheter att utveckla turistprofilen och stärka Sverige som upplevelseland och matland, både för hemmamarknaden och för utlandsturismen. Det finns en stark trend att handla närproducerade produkter och då inte minst mat. Mathantverket synliggörs även genom att allt fler öppnar gårdsförsäljning. Det bidrar i sin tur till en levande landsbygd. En lång rad produkter vidareförädlas och blir genom kombinationsföretagande med t.ex. restaurang och butik sålda på gården.

Vi har på samma sätt sett många små bryggerier och vinproducenter tillkomma under senare år. Det handlar även här om vidareförädling av lokal produktion och erbjuder ytterligare en möjlighet till att fördjupa den upplevelseturism som vi ser växa. I många andra länder förstärks landsbygdsturismen av möjligheterna att prova på och uppleva såväl landskap, mat som dryck – att prova på den lokala mångfalden.

I Sverige har möjligheten till gårdsförsäljning av egna produkter dock begränsats. För dem som förädlar råvaror till öl eller vin är det inte möjligt att både prova på och få köpa med sig gårdsölen eller gårdsvinet. Genom SOU 2010:98 visades att det var möjligt att öppna Sverige för gårdsförsäljning av öl och vin och samtidigt värna Systembolaget. Det var möjligt att förena med EU-lagstiftningen. Tyvärr har utredningen ännu inte lett fram till något resultat, oberoende av regering.

Sverige behöver stärka satsningen på närodlat, på landsbygdsturism och då självklart även öppna för alla de mikrobryggerier och vinproducenter som med sina produkter ökar bredden i utbudet för alla de som vill smaka på landsbygden. Då det nu råder så delade meningar om vad konsekvensen skulle bli av en gårdsförsäljning borde det i vart fall vara möjligt att på försök pröva det förslag som utredningen presenterade. Det skulle t.ex. kunna ske i Skåne, Skaraborg, på Öland och i Södermanland. Detta bör regeringen få i uppdrag att genomföra.

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i likhet med Norge tillåta gårdsförsäljning av öl och vin för att stärka förutsättningarna för matföretagande och jobb på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.