Fyrverkeriförbud för privatpersoner

Motion 2020/21:457 av Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-28
Granskad
2020-09-28
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om fyrverkerier väcker många känslor. De förknippas med firande och särskilda tillfällen av glädje. Men den utveckling som vi sett är hur felaktig och olovlig använd­ning av fyrverkerier och smällare på många håll i landet blivit ett växande problem. De skapar allmän oro och otrygghet för många under de tider på året då de främst brukas. Raketer används allt oftare helt felaktigt och riktas till och med ibland direkt mot män­niskor, kollektivtrafiken, ambulanser, polis och brandkår. Langningen är omfattande och föräldrar saknar dessvärre ofta kännedom om hur unga, minderåriga, ägnar sig åt att skjuta raketer och fyrverkerier. Under dagarna kring t ex nyår och påsk är problemet ibland så omfattande att människor inte vågar gå ut. Dessutom innebär raketerna och smällarna ett stort lidande för många djur.

Kommunerna har, genom den lokala ordningsstadgan, möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid direkta lagöverträdelser som t ex att åldersgränser för inköp och användande inte efter­levs. Branschen har också sedan ett antal år tagit ett större ansvar för att begränsa för­säljningen av pyroteknik. Lagstiftningen har ändrats sedan 2019 så att fyrverkerier med styrpinnar inte längre får säljas till privatpersoner. Problemen är dock idag så omfattan­de att polisen omöjligen kan ingripa och stävja missbruket. Kommunerna klarar heller inte med de verktyg de förfogar över att komma tillrätta med missbruket. Ett totalförbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner skulle kunna stävja den utveckling vi sett i Sverige. Det är mot denna bakgrund många kommuner och män­niskor nu vill se att regeringen skyndsamt lägger fram ett sådant förslag till riksdagen.

Om ett totalförbud inte bedöms möjligt att införa bör regeringen i stället se över möjligheterna att göra ALL användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.