Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2019/20:1648 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en full finansiering av fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har, efter Trafikverkets förslag, fattat beslut om en nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029. En av de satsningar som finns med i för­slaget är en utbyggnad till fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby) med byggstart år 2024. Jag anser att Trafikverket och sedan regeringen har gjort rätt bedömning vad gäller satsningen fyra spår mellan Uppsala och Stockholm.

I den plan som regeringen har fattat beslut om finns dock enbart finansiering om 2,4 miljarder kronor med fram till år 2029, samtidigt som objektets totalkostnad är 6,9 miljarder kronor.

En tredjedel av hela Sveriges befolkning bor i området Uppsala–Stockholm. Här skapas 40 procent av Sveriges bnp och hälften av skatteintäkterna. Befolkningen för­väntas öka med cirka 1 miljon invånare till år 2050. Den större delen av denna ökning förväntas ske i Stockholms och Uppsala län.

Uppsala och Knivsta befinner sig dessutom vid Sveriges pendlingstätaste tågsträcka. 40 000 människor pendlar dagligen mellan Uppsala och Stockholm. Mer än hälften av dessa resor sker på Ostkustbanan mellan orter som Uppsala, Knivsta och Stockholm.

Järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är samtidigt en av landets mest belastade järnvägar och behovet av ökad kapacitet är stort. Därför behöver den så kallade Ostkust­banan mellan Uppsala och Stockholm ha fyra spår i stället för dagens dubbelspår. För många av invånarna i regionen skulle detta innebära att resorna gick snabbare och tågens punktlighet skulle bli bättre.

I en rapport, Fyra spår för Sverige, som Sweco på uppdrag av Region Uppsala har tagit fram, skrivs det om en samhällsförlust om 400 miljoner kronor per år för varje år som inte fyrspåret byggs. Det handlar om försenade resor men också byggplaner som inte skulle kunna realiseras. Om spåren byggs förväntas däremot runt 50 000 bostäder kunna byggas. På sikt möjliggörs 100 000 bostäder mellan Uppsala och Märsta, enligt Stockholms Handelskammare. Dessutom uppskattas 100 000 nya jobb skapas tack vare en ökad befolkning och ekonomisk aktivitet.

Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm behöver bli verklighet. Det vore bra både för Stockholm–Uppsala-regionen och för resten av landet. Det är således positivt att regeringen har följt Trafikverkets förslag till beslut vad gäller den nationella planen för transportsystemet och fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Det är dock inte tillfredsställande att beslut endast har fattats om drygt en tredjedel av finansieringen.

Med tanke på ovanstående bör regeringen se över möjligheten till att satsningen på fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby), med byggstart senast år 2024, får erforderlig finansiering och realiseras.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en full finansiering av fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.