Till innehåll på sidan

Funktionshindrades situation

Motion 2007/08:So327 av Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om funktionshindrades situation.

Motivering

Vi måste ställa stora krav på att samhället är till för alla. Det innebär att undanröja hinder för människors fria val, och motverka utanförskap och skapa förutsättningar för människor att kunna förverkliga just sina drömmar. Människor måste få chanser och våga ta chanser.

Många funktionshindrade lever i en ofrivillig isolering. Insatserna för att ge dem möjligheter, som de flesta i vårt samhälle tar som självklara, är ofta otillräckliga.

Integritet, självbestämmande och delaktighet blir inte mindre viktiga faktorer i livet bara för att man har en funktionsnedsättning. Det är rättigheter som ska omfatta alla.

Den som är funktionshindrad ska inte behöva bli handikappad av sitt funktionshinder utan samhället måste byggas så att alla kan få makt över sina liv.

 • Fullfölj ”enkla åtgärder” som avfasning av trottoarkanter, byggande av handikappramper, anpassning av toaletter etc. Här har kommunerna en uppgift som tyvärr ännu inte är genomförd fullt ut.

 • Genomför investeringar för att anpassa kollektivtrafiken. Med en bättre kollektivtrafik ökar människors möjligheter att kunna resa och själva bestämma när och hur, istället för att behöva anlita färdtjänst.

 • Ändra färdtjänstlagen så att funktionshindrade får rätt till ett med andra medborgare jämförbart resande. Att kunna ta med sig barn och få stanna till för att hämta upp eller lämna av vid skola eller dagis är en självklarhet.

 • Öka stödet till handikapporganisationerna, bland annat för att dessa är ett viktigt stöd i arbetet med ökad tillgänglighet i samhället.

Att göra samhället tillgängligt för alla är en fråga om frihet.

Stockholm den 28 september 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om funktionshindrades situation.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.