Till innehåll på sidan

Fungerande transporter, nu och i framtiden

Motion 2021/22:3798 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja teknikutveckling som ger transporter med lägre belastning på miljön, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Jönköpings län har fungerande kommunikationer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Jönköpings län behöver fungerande kommunikationer för såväl person- som gods­transporter. Länet har en stor fördel genom att E4 går genom länet. Det medför goda möjligheter till vägtransporter för både varor och personer. Men ett väl fungerande transportsystem kan inte bygga på ett enda transportsätt utan behöver vara intermodalt för såväl gods- som persontransporter.

Bil-, lastbils-, flyg- och busstransporter liksom järnvägstransporter är grundläggande om Jönköpings län ska kunna utvecklas så att människor kan leva, bo och verka i hela länet. Idag är bristen på nya stambanor påtaglig och det är nödvändigt att regeringen snarast tar initiativ så att nya stambanor kan byggas. Jönköping är ett naturligt nav i södra Sverige för många olika transporter och transportslag. En förbättrad järnvägskom­munikation är därmed en självklar del i att bygga ett ”rundare län” som ger nytta till andra delar av södra Sverige. Satsningen på exempelvis mer regional järnväg blir effektiv om nya stambanor också byggs.

Transportsystem hänger ihop och kräver långsiktighet samtidigt som det måste finnas en jordmån för innovationer som förändras över tid. De planer och strategier som nu arbetas fram måste stödja teknikutveckling som gör att vi får fungerande transporter men med en lägre belastning på miljön och är icke fossildrivna.

Hittills har få regioner aktivt planerat för framtidens transporter, men i Region Jönköping finns en sådan ansats och den nationella transportpolitiken måste mer aktivt stödja en sådan utveckling.

 

 

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Andreas Carlson (KD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja teknikutveckling som ger transporter med lägre belastning på miljön, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Jönköpings län har fungerande kommunikationer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.