Fri tandvård upp till 25 års ålder

Motion 2008/09:So216 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-09-26
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fri tandvård upp till 25 års ålder.

Motivering

Enligt ULF (SCB:s enkätundersökning av folkets levnadsvanor) besökte ca 64 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år tandvården under 2004. Det är en ökning totalt sett med 8,5 procent sedan 1980. Men går man in och analyserar så visar siffrorna tydligt att antalet besök minskat med 4,6 procent i åldersgruppen 16–24 år och ännu mer, –12,3 procent, i åldersgruppen 25–34 år.

Flera undersökningar pekar på att tandhälsan riskerar att försämras i yngre åldrar och bland människor med små ekonomiska resurser. Enligt Folkhälsoinstitutet är det fem gånger vanligare med dålig tandhälsa hos människor med stora ekonomiska svårigheter. Bland ensamstående mödrar och personer i åldrarna 20–25 år avstår varannan person från regelbundna tandvårdsbesök.

Allt fler unga studerar längre idag än på 80-talet och få har egen inkomst vid 20 års ålder. För att bibehålla god tandhälsa hos unga anser vi att avgiftsfri tandvård inte ska upphöra vid 20 år utan förlängas till 25 års ålder.

I samband med socialutskottets behandling av en liknande motion från Miljöpartiet under förra årets allmänna motionstid valde utskottet att inte ens kommentera vårt förslag om fri tandvård upp till 25 års ålder. Vi har därför valt att lägga en motion med liknande innehåll även i år.

Därför vill vi att riksdagen tillkännager för regeringen att fri tandvård upp till 25 års ålder införs.

Stockholm den 25 september 2008

Thomas Nihlén (mp)

Jan Lindholm (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Peter Rådberg (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fri tandvård upp till 25 års ålder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.