Främja användningen av elcyklar

Motion 2016/17:2091 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja användning och försäljning av elcyklar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cykeln utgör på många sätt ett oslagbart transportmedel med många positiva sidor. Till att börja med är det bra för både den mentala och fysiska hälsan att cykla. Vikten av detta ökar då vi i dagens moderna samhälle har alltmer stillasittande arbeten. Underhålls- och driftskostnaderna för att cykla är jämförelsevis låga och cykelns ringa storlek jämfört med bilen ökar framkomligheten i tätorter. Varje person som väljer cykeln som transportmedel bidrar även till att minska människans negativa påverkan på miljö och klimat. Genom att fler väljer cykeln framför bilen minskar trängseln på våra gator och frigör nya ytor i det offentliga rummet. Undersökningar visar även att de som har en kortare sträcka än 15 kilometer till skolan eller jobbet oftast kan cykla utan att det tar någon extra tid jämfört med att välja bilen. En ökad användning av elcykel som transportmedel skulle med största sannolikhet innebära att bilen konkurreras ut på än längre pendlingsavstånd än idag.

En faktor som minskar attraktiviteten att välja cykeln som transportmedel jämfört med bil, buss eller tåg är att det i varierande grad kan vara fysiskt ansträngande att ta sig fram på cykeln. Många vill inte anlända till sin slutdestination svettiga och trötta.

Elcykeln utgör en lösning på detta. En elcykel är i princip utformad som en standardcykel fast med elassistans. Elassistansen innebär att cyklisten kan ta sig fram bekvämt och utan nämnvärd ansträngning och även cykla i uppförsbackar. Antalet elcyklar ökar snabbt i Europa och enbart i Holland säljs över 200 000 elcyklar varje år.

Att få fler att välja cykeln framför bilen utgör en central del i arbetet med att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Målet är att Sverige 2030 ska ha nått en reduktion på 80 procent av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken jämfört med 2010 års nivå. Som ett led i detta mål bör vi därför se över hur vi kan främja användning och försäljning av elcyklar.

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja användning och försäljning av elcyklar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.