Fotboja i avvaktan på placering i anstalt

Motion 2019/20:572 av Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-27
Granskad
2019-09-27
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeln bör vara att brottslingar som blivit dömda ska bära fotboja i avvaktan på placering i anstalt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag sitter ca 1 959 personer häktade och ca 4 371 personer på anstalt, och det råder stor brist på platser inom kriminalvården. Det uppskattas att ca 1 000 platser saknas på svenska anstalter och häkten. Kriminalvården behöver ges bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag, vilket är avgörande för tryggheten och säkerheten i vårt land.

Överbeläggningen och bristen på platser bekräftas av ledningen för Kriminalvården. Detta gör att alltför många dömda i dag lever i det fria i väntan på placering i anstalt. Med andra ord så finns risk för att målsägare, personer som har utsatts för övergrepp och brott, kan träffa förövaren/brottslingen i bostadsområdet. Detta trots fällande dom och utdömt fängelsestraff. Detta är inte acceptabelt och riskerar att urholka trovärdigheten och tilliten till rättssystemet.

Platsbrist och en ansträngd situation inom kriminalvården bör prioriteras. Detta är en av flera viktiga åtgärder som behöver komma på plats för att hejda den grova brottslig­het som är vardagsmat på flera orter och i flera städer i Sverige.

Den höga beläggningen beror delvis på att fler kriminella döms till följd av skärpta straff för ett flertal brott. Det är rätt och viktigt med skärpta straff och att brottslingar avtjänar sina straff. Då måste det också finnas tillräckligt med platser på anstalter och häktesplatser. Och kriminella som blivit dömda får bära fotboja i avvaktan på placering i anstalt för att minska risken för att fler brott begås.

I väntan på att Kriminalvården får mer resurser för personalförstärkning, liksom fler


platser, behövs andra åtgärder för att förebygga så att de som redan är dömda inte begår fler brott. Därför bör fler personer bära fotboja i avvaktan på placering i anstalt.

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeln bör vara att brottslingar som blivit dömda ska bära fotboja i avvaktan på placering i anstalt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.