Till innehåll på sidan

Förstärkt samverkan mellan staten och Svenska kyrkan

Motion 2021/22:51 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-21
Granskad
2021-09-22
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samverkan mellan staten och Svenska kyrkan bör förstärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2000 genomgick staten och Svenska kyrkan en separation. Utvecklingen efter det har tyvärr inneburit att viktiga värden såsom vår grundtrygghet och gemenskap som ett sammanhållet folk håller på att gå förlorade. Vårt svenska samhälles kristna grund har mer och mer tappats bort i ett osäkert samhällsbygge. När medlemskapet i Svenska kyrkan numera också måste ske genom ett aktivt val har Svenska kyrkan tappat ännu fler medlemmar, vilket i sin tur exempelvis innebär att verksamheter måste tas bort. Detta kan vara viktiga verksamheter för barn, ungdomar och hela familjer, verksamheter som varit viktiga för deras psykiska välmående och för att vardagen ska kännas menings­full. Vårt land har under decennier utsatts för hårda prövningar av de som styr landet och oroligheterna inom våra gränser är de största vi fått bevittna i modern tid. Gäng­kriminalitet, gruppvåldtäkter och förnedringsrån har sorgligt nog blivit svenskarnas vardag och medför att våra medborgare försatts i allvarlig fara. Ett fungerande rätts­väsende för ett tryggt samhälle är en av de viktigaste grundstenarna liksom tilliten mellan våra medborgare. Men i ett samhälle som genomgår en kris är också samverkan mellan de största av landets aktörer än viktigare. Våra grundläggande värderingar och gemenskap fungerar som ett samhällskitt som inte bara väver oss samman, utan också ger oss en trygghet och säkerhet som är så viktig för att ett samhälle ska utvecklas i sin egen takt, framåtsträvande och med ansvar. Det är ofta Svenska kyrkan vi besöker under de största livshändelserna såsom dop, bröllop eller för att ta farväl av en älskad när­stående. Svenska kyrkan har också ett stort rum att fylla under kriser. För att med alla medel vända den negativa, nedåtgående trend vi nu ser i vårt land och istället öka vår gemenskap anser jag att samverkan mellan svenska staten och Svenska kyrkan bör stärkas. Svenska kyrkan har god erfarenhet av att hantera människors sorg och kris; detta bör regeringen dra lärdom och nytta av.

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samverkan mellan staten och Svenska kyrkan bör förstärkas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU31
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.