Till innehåll på sidan

Förstärkning av kommuners ekonomi genom turistavgift

Motion 2022/23:192 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommuner att besluta om s.k. turistavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver fler och växande företag i hela landet. Det är en grundpelare för svensk tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft. Detta gäller inte minst för lands- och gles­bygdskommuner, som i perioder huserar många fler människor genom turismen. Besöksnäringen är viktig för sysselsättningen, tillväxten och att hela landet ska leva men kräver samtidigt investeringar i kommuners infrastruktur. Många kommuner har idag inte tillräckliga resurser att både hantera de påfrestningar på samhällsservice och infrastruktur som ett stort antal turister innebär och även bidra till tillväxtsatsningar. Det riskerar att leda till att kommunerna får välja mellan resurser till välfärden eller att genomföra nödvändiga satsningar för besöksnäringen, infrastrukturen och den regionala utvecklingen.

Med en lokal tillväxtpeng kan dessa kommuner få möjlighet att göra satsningar för besöksnäringen utan att behöva ställa det mot resurser till välfärden. En tillväxtpeng kan bidra med resurser till infrastruktur, renhållning och andra kommunala verksamheter. Den kan även bidra till de delar som idag ingen betalar för men som är viktiga att upp­rätthålla, såsom badplatser, parkeringar och leder. Förslaget innebär en lagförändring som möjliggör för kommuner att lokalt kunna införa en turismavgift i form av tillväxt­peng.

I många länder i Europa och delstater i USA finns möjligheter för kommuner, städer och delstater att ta ut en form av turistavgift, som för det mesta tas ut i form av övernatt­ningsavgift. Kommunen lägger på en avgift på 10–30 kronor, eller eventuellt en procent­sats, per hotellnatt eller campingnatt. Resurserna kan sedan återinvesteras i den lokala servicen och orten. Om alla kommuner skulle införa en avgift på 30 kronor per gästnatt i Sverige beräknas intäkterna till kommunerna ligga på närmare två miljarder kronor, enligt en utredning av riksdagens utredningstjänst. Detta skulle innebära 24,4 miljoner kronor till Strömstads kommun, 28,9 miljoner kronor till Malung-Sälens kommun och 30 miljoner kronor till region Gotland.

På så sätt kan besöksnäringen vara med och stärka den lokala servicen och bidra till att kommunerna kan göra nödvändiga satsningar som också stärker företagen, lokal­befolkningen och besöksnäringen i stort. Den inhemska turismen innebär såväl som nödvändiga intäkter även oundvikliga merkostnader. Turismen kommer lokalnäring­arna, hotell- och restaurangbranschen och staten till gagn, och med detta förslag kommer även kommuner och således kommuninvånarna att gagnas. Därmed bidrar det till att det investeringsbehov som turismen innebär bättre klaras, samtidigt som den lokala besöksnäringens attraktionskraft behålls och vidareutvecklas.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommuner att besluta om s.k. turistavgift och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.