Till innehåll på sidan

Forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa

Motion 2019/20:2271 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade satsningar på forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvinnosjukdomar är ofta lågprioriterade inom forskningen och många gånger saknas kvinnor till och med i forskningsstudier. Framför allt saknas forskning inom typiska kvinnosjukdomar, så som endometrios, inkontinens, fibromyalgi, migrän, utbrändhet samt sjukdomar kopplade till graviditet.

En stor, svensk, studie publicerad 2018 visade att kvinnor med hjärtinfarkt hade högre dödlighet än män och att de inte fick behandling enligt gällande riktlinjer. Det är helt oacceptabelt att kvinnor inte får den vård och den kvalitet på sin vård som de har rätt till. Vi måste satsa mer pengar på forskning kring endometrios, inkontinens, olika sjukdomar kopplade till graviditet och vestibulit. Dessutom måste vi investera i forskning om hur andra sjukdomar påverkar kvinnor specifikt.

Okunskapen drabbar inte bara varje enskild kvinna och hennes familj, det drabbar dessutom samhället ekonomiskt. Bara kostnader förknippade med endometrios beräknas uppgå till 3,6 miljarder kronor per år i genomsnitt. Det är pengar som samhället kan spara på att finna botemedlet för en av dessa sjukdomar.

Det som nu krävs är en stor satsning och prioritering av forskningsmedel och anslag till att forska på kvinno- och kvinnodominerade sjukdomar.

 

 

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade satsningar på forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.