Försenade EU-ersättningar till lantbruket

Motion 2021/22:3769 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att lantbrukarna får sina EU-ersättningar i tid och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över möjligheten att införa en förseningsavgift som ska betalas av Jordbruksverket till den lantbrukare som inte fått sina EU-ersättningar i tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ränta på belopp som blir för sent utbetalda från Jordbruksverket till lantbrukare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantbrukare i hela EU har rätt till vissa EU-ersättningar och dessa utbetalningar ska skötas av respektive land. I Sverige är det Jordbruksverket som står för utbetalningarna. Men problemet har varit att Jordbruksverket på grund av diverse brister inte har kunnat betala ut delar av EU-pengarna i tid till Sveriges lantbrukare. Många lantbrukare har fått vänta i flera år på att få ut sina EU-ersättningar fullt ut, vilket självklart är helt oaccep­tabelt.

Om en lantbrukare inte betalar in sina skatter eller betalar sina räkningar i tid så måste lantbrukaren betala både en förseningsavgift och ränta på pengarna. Om lantbru­karen väntar alldeles för länge med att betala sin räkning så riskerar lantbrukaren att få en betalningsanmärkning. Ingen av dessa påföljder gäller för staten eller Jordbruks­verket när de inte betalar ut lantbrukarens EU-ersättningar i tid. Därför borde det vara rimligt att göra en översyn och se över möjligheterna att både införa en förseningsavgift och ränta på EU-pengarna som Jordbruksverket ska betala då man inte lyckats betala ut EU-ersättningarna i tid.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att lantbrukarna får sina EU-ersättningar i tid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över möjligheten att införa en förseningsavgift som ska betalas av Jordbruksverket till den lantbrukare som inte fått sina EU-ersättningar i tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ränta på belopp som blir för sent utbetalda från Jordbruksverket till lantbrukare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.