Försäljning av ägg från hägnat tamfjäderfä

Motion 2021/22:2178 av Helena Storckenfeldt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja hönsägg till detaljhandlare och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som sorterats efter vikt och kvalitet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som tvättats och rengjorts och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser en ökad efterfrågan på lokalt producerade livsmedel. Konsumenternas ökade medvetenhet ställer krav både på butikers sortiment och på lagar och regelverk som inte ännu hunnit anpassas till nya konsumentmönster.

Det kanske mest utbredda lokalproducerade livsmedlet är ägg från höns eller andra fjäderfän då allt fler håller höns som en del av en självförsörjande och hållbar livsstil. Regelverket kring försäljning av privatpersoners överskott av ägg försvårar dock för konsumenter att ta del av produkten då det inte är tillåtet att sälja hönsägg till detalj­handel utan att vara registrerad primärproducent.

För att fler ska kunna ta del av hönsägg som är producerade av privatpersoner, som ofta håller sina djur på ett sätt som är betydligt bättre än de minimikrav som djurskydds­reglerna föreskriver, bör privatpersoner få sälja sina hönsägg även till lokala detalj­handlare.

Vidare bör ägg som säljs av privatpersoner även få lov att sorteras på vikt och kvalitet samt rengöras. Länge har det förts en diskussion i Sverige om huruvida man ska få lov att tvätta ägg eller inte. Detta bör vara en självklarhet för att ge privatpersoner en chans att på lika villkor konkurrera med större producenter.

 

 

Helena Storckenfeldt (M)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja hönsägg till detaljhandlare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som sorterats efter vikt och kvalitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som tvättats och rengjorts och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.