Till innehåll på sidan

Försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador

Motion 2016/17:805 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en opartisk utvärdering av försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år sker det tusentals vägtrafikolyckor i Sverige. Enligt siffror från Trafa rapporterades det under 2015 14 672 vägtrafikolyckor där personskada uppstod. I dessa olyckor dödades 259 personer och 2 445 personer skadades svårt. Över 17 000 personer skadades lindrigt. I Sverige har vi lag på att du måste ha en försäkring om du äger en bil. Denna skall täcka för skador och olyckor som kan ske i trafiken. Personer som skadats i trafikolyckor har rätt till ersättning för sina skador från försäkringsbolagen. Det har dock framförts både från privatpersoner och organisationer om att det förekommer vissa komplikationer vid ansökan om ersättningen för trafikskada. Man har menat på att den skadade inte fått rätt behandling och den ersättningen den skadade har rätt till. Det finns även de som känt att försäkringsbolagen dragit ut på handläggningsprocessen och därmed förhalat utbetalningen av ersättningen. Det har även hävdats att försäkringsläkare kan komma fram till andra slutsatser om orsakssambandet och skadorna än den behandlande läkaren. Regeringen gav i maj 2016 i uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade. Syftet med uppdraget var att se ifall god försäkringsstandard upprätthölls. Socialstyrelsen fick även i uppdrag samtidigt att kartlägga vilka förutsättningar hälso- och sjukvården har att erbjuda god vård till personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd.

Med anledning av ovanstående är det därför nödvändigt med en opartisk utvärdering av försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador. Detta för att se hur det ser ut i verkligheten med skaderegleringen i Sverige och hur försäkringsbolagen hanterar ersättningskrav från personer som råkat ut för en trafikskada.

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

Sten Bergheden (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en opartisk utvärdering av försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.