Till innehåll på sidan

Förenklingar för funktionshindrade

Motion 2008/09:So399 av Leif Pettersson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge familjer som har barn med funktionsnedsättning rätt till en koordinator som kan vägleda till rätt stöd.

Motivering

En undersökning från RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättning i genomsnitt har kontakt med 17 personer om sitt barns funktionsnedsättning och olika stödinsatser. Det är lätt att inse att detta är en orimlig situation.

Informationen från de olika huvudmännen, främst Försäkringskassan och kommunerna, som administrerar samhällets stöd till dessa familjer är också bristande enligt samma undersökning.

Ett sätt att avsevärt underlätta livssituationen för de berörda familjerna skulle vara att ge varje familj rätt till en person som kan fungera som en koordinator som man alltid kan vända sig till och som kan hjälpa familjen att få rätt stöd från samhället. En koordinator skulle öka tryggheten och befria föräldrar från en del av den omfattande administration som finns för ett barn med funktionsnedsättning. Inte minst av hälsoskäl är det viktigt att avlasta dessa familjer, som ofta har en mycket ansträngd livssituation, och se till att de får del av det stöd som samhället kan erbjuda och som familjerna har rätt till. Dessutom skulle införandet av en koordinator som kan hjälpa familjerna rätt från början kunna vara en samhällsekonomiskt riktig reform som skulle öka effektiviteten i de administrativa system som hanterar insatser till familjer som har barn med funktionsnedsättning.

Stockholm den 3 oktober 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge familjer som har barn med funktionsnedsättning rätt till en koordinator som kan vägleda till rätt stöd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.