Till innehåll på sidan

Förenkling av regelverk för att gynna småskalig livsmedels- och djurproduktion

Motion 2021/22:597 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-27
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla regelverk för att gynna småskalig livsmedels- och djurproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska jordbruket och djurhållningen har blivit alltmer storskaligt. Dels av rent affärsmässiga skäl, men också för att små enheter drabbas hårdare av byråkratiska regler och kostnader för tillstånd och tillsyn.

Samtidigt kan det vara mer miljömässigt hållbart att bedriva jordbruk och djurhåll­ning mer småskaligt. Inte minst av djuromsorgsskäl. Det är också av stort värde för det öppna svenska landskapet att även mindre enheter kan bli bärkraftiga i stället för att smågårdar växer igen eller övergår till att bli skogsplanteringar.

Om vi vill värna om småskalig livsmedelsproduktion måste regelverk och kostnader till samhället ses över. Dagens system motverkar önskad småskalig verksamhet.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla regelverk för att gynna småskalig livsmedels- och djurproduktion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.