Förenkla rutinerna för ansökan om besöksvisum

Motion 2017/18:1095 av Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklade rutiner för ansökan om besöksvisum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Visering innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under en kortare tid. Visering används i syfte att kontrollera och begränsa invandringen från vissa länder samt av säkerhetspolitiska skäl. De riktlinjer som har utvecklats genom praxis innebär i huvudsak att det är den sökande som ska göra troligt att syftet med resan till Sverige är ett besök och inte något annat. Om det inte framstår som sannolikt att avsikten med ett besök är en annan än den uppgivna skall visering beviljas.

Många som söker visum för besök får dock avslag. Detta för att en del efter besöket inte har återvänt till sitt hemland utan stannat i Sverige och sökt uppehålls- och arbetstillstånd. Att en del inte återvänder bör inte leda till att den andra delen drabbas och därmed alla dras över en kam.

Besöksvisum bör beviljas generösare. Åtgärder får vidtas mot dem som inte återvänder genom att begränsa deras möjlighet att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd vid besöksvistelse i Sverige. På det sättet underlättar man för dem som verkligen har för avsikt att besöka en släkting i Sverige och därefter återvända.

Alltfler av dem som bor i Sverige har släkt i andra delar av världen. Många får stora svårigheter i samband med ansökan om besöksvisum, med anledning av att de bor långt ifrån ambassader ute i världen. Nu måste de själva ta sig kanske 2 000 km för att komma till ambassaden för att lämna in ansökan. Där skall de kanske vänta på ett hotell i en vecka för besked. Därefter skall de åka hem till byn för att senare åka till Sverige vid bifall. Det är kostsamt och mycket besvärligt för äldre att genomgå detta för att få visum.

Det måste vara möjligt att finna lösningar på detta, som att ansöka på distans, t.ex. via mail eller fax. När de sedan får bifall får de vid resan stämpla detta i passet.

Det bör också vara möjligt att få visum för upprepade besök under t.ex. 1 år. Detta för att förenkla för dem som ofta vill besöka sina anhöriga så att de slipper söka visum varje gång. Det är hög tid att se över rutinerna för enklare ärenden, t.ex. för dem som har varit på besök i Sverige tidigare och återvänt efter viseringen.

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklade rutiner för ansökan om besöksvisum och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.