Förebygga vräkning

Motion 2008/09:So521 av Cecilia Magnusson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att förebygga vräkning.

Motivering

Det finns en allmän uppfattning i vårt land att barnfamiljer inte vräks. Men minst 1 000 barn vräks varje år. Detta trots att Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för kommunernas arbete mot vräkningar.

Innan var det möjligt att personer som beviljats bostadsbidrag, kunde ange att bidraget skulle gå direkt till hyresvärden. I och med det minskade den delen av hyran man själv skulle betala. Systemet var bra, både för att bostadsbidraget gick till det som det var avsett till och för att det inte riskerade att användas på annat. Att på bästa sätt undvika vräkningar och förebygga hemlöshet är att genom olika tillvägagångssätt medverka till att hyror betalas och att skulder inte uppstår. Ekonomisk rådgivning, information om hyresvillkor är det flera kommuner som arbetar med. Det finns bra förebyggande sätt men det fordras också andra medel.

Ett sätt är att möjliggöra att försörjningsstöd som avser hyra ska kunna gå direkt till hyresvärden. Ett annat är att återinföra möjligheten att låta bostadsbidraget gå direkt till hyresvärden. Orsakerna till vräkningarna är oftast ekonomiska. Missade eller för sent inbetalade hyror är den i särklass vanligaste orsaken. Rådande lagstiftning bör ses över.

Stockholm den 6 oktober 2008

Cecilia Magnusson (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att förebygga vräkning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.