Förbud mot vilda djur på cirkus

Motion 2015/16:1588 av Carl Schlyter (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har länge funnits djur på cirkus och i gamla tider när det var svårt och dyrt att resa långt samt ont om färgfilm för att kunna studera hur djur såg ut var det exotiskt och spännande att se djur på cirkus. Idag är det på inget sätt nödvändigt och alldeles särskilt som djur ofta tvingas till konster som inte är en del av ett naturligt beteende eller tvingas till att lära sig konster med mer eller mindre hårda metoder.

Cirkuslivet är ett problem för de flesta djur, men den är särskilt problematisk för vilda djur. Cirkusens verksamhet, som bygger på att ständigt befinna sig på resande fot, dess begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans leder till problem för djuren. När de inte får utlopp för sina naturliga beteenden kan de utveckla beteendestörningar och utsättas för lidande, både fysiskt och psykiskt. 

Redan förra året tillkännagav riksdagen som sin mening att sjölejon och elefanter ska förbjudas som cirkusdjur; det är nu dags att ta nästa steg.

Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus, däribland Nederländerna, Storbritannien och flera latinamerikanska länder. Grekland, Cypern, Bolivia och Bosnien-Hercegovina har förbjudit alla djur på cirkus. Sverige ses ofta som föregångsland inom djurskydd – det är dags att försvara det ryktet och förbjuda vilda djur på cirkus. Om svenskt djurskydd får försvagat rykte kan det få negativa inverkningar på hela Sveriges jordbrukssektor, något som skulle vara mycket skadligt.

 

Carl Schlyter (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.