Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2020/21:19 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-09
Granskad
2020-09-09
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU ska driva frågan att kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas med en tydlig varningstext inom EU och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till lagstiftning om att allt kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska inta en stark hållning gentemot EU där man kräver generella förbud mot obedövad slakt inom hela unionen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Många svenskar äter i dag kött från djur som halal- eller koscherslaktats utan att veta om det. Det vill säga kött från djur som plågats ihjäl. Enligt Åke Rutegård, tidigare vd för KCF (Kött- och Charkföretagen), är det nämligen vanligt förekommande att sådant kött säljs som vanligt kött i Sverige. Enligt en undersökning gjord av Svenska Dag­bladet kunde ingen av landets största charkgrossister (Ica, Coop, Axfood med flera) redovisa kontrollrapporter eller avtalstexter som garanterar att kött från djur som plågats ihjäl inte når de svenska konsumenterna. (Källa: Svenska Dagbladet, Kött från plågade djur säljs i mataffärer, 23 januari 2010)

Slaktmetoderna innebär kortfattat att djuren slaktas och avblodas helt utan bedöv­ning. Detta genom att djuret får strupen uppskuren med följden att det förblöder till döds, vilket innebär ett utdraget dödsförlopp med onödigt lidande, smärta och ångest. Enligt en fransk kartläggning tar det i snitt fyra till fem minuter innan de panikslagna korna dör av blodförlust. Det finns dock fall där det tagit upp till elva minuter. (Källa: Svenska Dagbladet, Vanligt att slakta utan bedövning, 17 maj 2011)

Enligt Jordbruksverket är obedövad slakt förenat med smärta för djuren samt att djuren som utsätts för denna brutala slaktmetod är medvetna och känner smärtan längre innan de förlorar medvetandet än vad man tidigare trott.

(Källa: www.jordbruksverket.se, Religiös slakt, 12 mars 2015) 

Eftersom det verkar finnas en marknad för dessa produkter och därmed också ekonomiska incitament, har många köttproducenter ute i Europa valt att övergå till dessa slaktmetoder. I vissa producentländer slaktas till exempel allt får- och lammkött med tillvägagångssättet. I en rapport från EU-kommissionen framkommer det att en väldigt stor andel av nötkreaturen inom vissa EU-länder slaktas utan bedövning. I Belgien slaktas till exempel upp till 75 procent av alla får och nötkreatur obedövat. I Frankrike och på Irland slaktas i sin tur mellan 30 och 40 procent av nötkreaturen obedövat. (Källa: Svenska Dagbladet, Vanligt att slakta utan bedövning, 17 maj 2011) 

Bara i England slaktas (enligt siffror från Meat Hygiene Service år 2004) så många som 114 miljoner djur genom halalslakt, och 2,1 miljoner djur genom koscherslakt – årligen. Det är oroväckande siffror, trots att rapporten nu är sexton år gammal.

Även om några få länder valt att följa Sveriges exempel och införa ett förbud mot obedövad slakt (bland annat Danmark och Norge), är obedövad slakt fortfarande tillåten i större delen av Europa. (Källa: https://en.wikipedia.org, Legal aspects of ritual slaughter, 28 oktober 2018)

Det är svårt att exakt säga hur man bäst angriper detta växande problem, men jag tror att problematiken behöver angripas ur flera vinklar. Dels måste Sverige inta en stark hållning gentemot EU där man arbetar för generella förbud för denna brutala form av slakt inom hela unionen, dels måste Sverige aktivt söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött som slaktats med metoder som avviker från intentionerna i svensk djurskyddslagstiftning.

Kött från djur som slaktats och avblodats utan bedövning ska också, innan Sverige fått till ett importförbud, märkas med en tydlig varningstext för att möjliggöra för konsumenterna att välja bort dessa produkter. Sverige ska vidare kräva att all mat som upphandlas via offentlig upphandling garanteras vara från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enlighet med svenska djurskyddsregler.

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Yrkanden (5)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU ska driva frågan att kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas med en tydlig varningstext inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till lagstiftning om att allt kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska inta en stark hållning gentemot EU där man kräver generella förbud mot obedövad slakt inom hela unionen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.