Förbud mot försäljning av fjädrar av fågeldun

Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-18
Granskad
2020-09-18
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda försäljningen av fjädrar av fågeldun och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige säljs många tusentals fjädrar, ofta i glada färger, för att exempelvis använda som påskpynt. Stora delar av dessa är tillverkade av syntetiskt material, men långt ifrån alla. Äkta fågelfjädrar anses vara både vackrare och mer exklusivt och så länge det finns en efterfrågan kommer det också att finnas ett utbud.

Inom EU är det förbjudet att plocka fjädrar från levande fåglar men det har vid upprepade tillfällen visat sig förekomma inom unionen trots förbudet. För konsumenten är det svårt, om inte omöjligt, att avgöra huruvida fjädrarna är plockade från en levande eller slaktad fågel.

TV-programmet Kalla Fakta besökte i februari 2009 en fabrik i Ungern där arbetarna handplockade dun från levande gäss. Som motivering till att man plockade dun från även levande fåglar angavs att dunet från slaktade fåglar helt enkelt inte räckte för att motsvara efterfrågan. Genom att istället plocka varje fågel flera gånger förklarade arbetarna att det går att få ut mer dun per fågel jämfört med att bara använda slaktdunet. Vidare nämndes att företagen sparar pengar på att slippa rengöra dunet och att det anses hålla högre kvalitet om det kommer från levande fåglar än om dunet plockats efter slakt.

I Europa blir ungefär en miljon gäss varje år upprepat plockade på sitt dun och sina fjädrar medan de lever.[1] Plockning av levande fåglar strider mot både EU:s direktiv och Europarådets konvention för djur i livsmedelsproduktion. Enligt EU-direktivets tredje artikel är medlemsländerna skyldiga att se till att djurägare vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att djuren inte utsätts för något onödigt lidande, smärta eller skada.

Genom att förbjuda försäljningen av fjädrar av fågeldun i Sverige minskar efterfrågan vilket i sin tur sannolikt leder till att färre fjädrar plockas från levande fåglar. Jag före­slår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att införa ett förbud mot försäljning av fjädrar tillverkade av fågeldun.

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

[1] Farkas R. et al. (2001) Traumatic myiasis of geese in Hungary. Veterinary Parasitology 95: 45–52.

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda försäljningen av fjädrar av fågeldun och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.