Förbud för privatpersoners användning av fyrverkerier

Motion 2023/24:1143 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att förbjuda försäljning av fyrverkerier till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda en höjning av straffet för användning av fyrverkerier utan tillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan juni 2019 är styrraketer förbjudna. För att kunna skjuta klassiska raketer behövs det en fyrverkeriutbildning hos utbildningsanordnare som är godkänd av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), samt lokalt tillstånd för att skjuta dem. Vissa kommuner har lokala förbud mot fyrverkerier, och vissa butiker har slutat att sälja dem. Trots det är missbruket med fyrverkeripjäser omfattande. Langning av fyrverkeripjäser till minderåriga är vanligt förekommande. Kring varje nyårshelg rapporteras det om raketer som avsiktligt har skjutits mot människor, framför allt mot blåljuspersonal: poliser, ambulanspersonal och brandsoldater. Och otaliga oavsiktliga incidenter med personskador och bränder som följd inträffar årligen. Enligt MSB skadas ungefär 100 personer varje år så pass allvarligt att de behöver uppsöka sjukhus.

Enligt en undersökning genomförd av försäkringsbolaget If vill sex av tio svenskar förbjuda fyrverkerier på nyår. Bland hundägare, hästägare och kattägare är andelen ännu högre, vilket torde hänga samman med att fyrverkerier orsakar stort lidande för djuren.

Även i samband med andra högtider som studentfiranden m.fl. förekommer olaglig användning av fyrverkeripjäser vilket inte kan tolkas på annat sätt än att nu gällande restriktioner inte fungerar. En lagskärpning torde därför vara nödvändig.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att förbjuda försäljning av fyrverkerier till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2023/24:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda en höjning av straffet för användning av fyrverkerier utan tillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2023/24:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.