Till innehåll på sidan

Förbjud tiggeri

Motion 2017/18:1425 av Erik Andersson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige ska människor inte behöva tigga sig till sin försörjning. Under de senaste åren har tiggeriet tyvärr blivit synligt vid levande stråk där det passerar många människor, vanligen utanför matbutiker eller vid återvinningsstationer. Under 1900-talet har satsningar i välfärdsstaten gjort att mindre bemedlade människor inte behövt söka allmosor från rika eller från kyrkan, och därför har även förbudet mot att tigga kunnat tas bort i lag från 1981.

Idag är det främst EU-medborgare från Rumänien eller Bulgarien som använder sig av tiggeri till sin försörjning. I sina hemländer bor de flesta i fattigdom och social utsatthet. Det finns uppgifter om att tiggeriet i Sverige är organiserat och där kriminella exploaterar utsatta människor. Det medför även olovlig bosättning på privat eller allmän mark.  

Hemländerna måste ta ett större ansvar för sina medborgare. Att tigga i ett annat land är ingen lösning på fattigdomen utan snarare förstärker det ett utanförskap. EU och Sverige har en stor uppgift att trycka på hemländerna så att de tar ansvar för sina medborgare och genomför de reformer som krävs för att inkludera utsatta grupper som kränks, diskrimineras och lever i varaktigt utanförskap. 

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.